لایسنس JetBackup

JetBackup لایسنسنصب آسان
به همراه آموزش نصب و راه اندازی
بدون هیچگونه محدودیت مانند تعداد اکانت
پشتیبانی 24 ساعته
قابلیت جایگزینی با لایسنس معمولی
دریافت اپدیت مستقیم از سایت سازنده
سه بار تغییر رایگان آیپی

لایسنس JetBackup WordPressCross platform support
(backup & restore between control panels including cPanel, DirectAdmin, Interworx, & Linux Stand Alone)

Unlimited Jobs, Schedules & Destinations
Advanced Restore Options
Account Filters
Custom Hooks
Remote Destinations
(SSH, FTP/SFTP, Amazon S3, Google Cloud, Google Drive, Wasabi, IBM Cloud, Oracle Cloud, & Scaleway)

نصب آسان
به همراه آموزش نصب و راه اندازی
بدون هیچگونه محدودیت مانند تعداد اکانت
پشتیبانی 24 ساعته
قابلیت جایگزینی با لایسنس معمولی
دریافت اپدیت مستقیم از سایت سازنده
سه بار تغییر رایگان آیپی

لایسنس JetBackup Management Consoleنصب آسان
مدیریت چندین سرور جت بکاپ در یک پنل کابربری
Central Management
Smart Alert System
Job Optimizer
Server Tag Groups
به همراه آموزش نصب و راه اندازی
بدون هیچگونه محدودیت مانند تعداد اکانت
پشتیبانی 24 ساعته
قابلیت جایگزینی با لایسنس معمولی
دریافت اپدیت مستقیم از سایت سازنده
سه بار تغییر رایگان آیپی