ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 مشاوره و فروش

سوالات و پرسش های قبل از خرید

 امور مالي و اداری

پیگیری امور پرداختی ها و قرارداد ها

 مدیریت

تماس با مدیریت مجموعه و ارسال انتقادات و پیشنهادات